Klinika tělovýchovného lékařství
Fakultní nemocnice Olomouc

MENU

Patříme do sítě center sportovní kardiologie v České republice.

Poskytujeme superodbornou péči v oblasti dětské a dospělé sportovní kardiologie.