Fyzioterapie

Fyzioterapie

komplexní spektrum výkonů

Co nabízíme:

  • Komplexní kineziologické vyšetření pohybového aparátu u dětských a dospělých pacientů, diagnostiku poruch nohou na podoskopu a tenzometrické desce.
  • Individuální terapii na neurofyziologickém podkladě (Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Bazální posturální programy, Dynamická neuromuskulární stabilizace).
  • SMS systém – spirální stabilizace páteře (výhřezy disků, skoliózy).
  • Měkké a mobilizační techniky, metodu Mojžíšové.
  • Individuální léčbu vadného držení těla a svalových dysbalancí u dětí včetně přetížení ze sportu.
  • Kardiovaskulární rehabilitaci.
  • Skupinová cvičení obézních pacientů aerobního a posilovacího charakteru v plně vybavené tělocvičně.
  • Fyzikální terapie – elektroterapie, ultrasonoterapie, magnetoterapie, světloléčba.