Akupunktura

Akupunktura

Cílovou skupinou jsou zejména dospělí pacienti s chronickými onemocněními, u kterých jsou metody západní medicíny vyčerpané, nebo jejich efekt není dostačující. Akupunktura a aurikuloterapie může být vhodným doplňkem konvenční léčby.

Hlavní důraz je kladen na pacienty trpící chronickou bolestí a funkčními poruchami vnitřních orgánů.

Ambulance akupunktury je otevřena pro všechny příchozí zájemce s výjimkou dětských pacientů, těhotných žen a psychiatrických pacientů. Objednání probíhá telefonicky. Obvykle je doporučeno celkem 5-10 sezení, vždy jednou za týden až 14 dní.

Kromě celotělové akupunktury využíváme i aurikuloterapii (ušní akupunkturu), elektroakupunkturu a event. baňkování.

Ambulance akupunktury nezajišťuje léčbu náhlých akutních onemocnění.

 

Cena: 

  • Akupunktura komplexní se vstupním vyšetřením: Kč 1100,-
  • Akupunktura kontrolní: Kč 750,-
  • Aurikuloterapie: 350,-