Kardiologická ambulance

nabízí komplexní, cílené a kontrolní kardiologické vyšetření u sportovců jak výkonnostních a vrcholových, tak i u amatérských. Součástí vyšetření je i doporučení dalších vyšetřovacích metod, které se provedou na naší klinice (viz níže) nebo budou přednostně objednány v rámci specializovaných pracovišť ve FN Olomouc.

Interní ambulance

nabízí komplexní, cílené a kontrolní vyšetření včetně předoperačních.

Nabízíme i další placená vyšetření a služby bez doporučení lékaře:

 • Analýza složení těla na přístroji BODYSTAT a INBODY (% ATH, % tuku, obsah vody v organismu).
 • MOXY - stanovení svalového metabolismu.
 • Stanovení laktátové křivky.

 

Na doporučení lékaře je možno se objednat na tato vyšetření:

 • Spiroergometrie - stanovení maximální spotřeby kyslíku (VO2 max), stanovení anaerobního (ventilačního) prahu, optimální tepové frekvence pro různé typy tréninku.
 • Handgrip - reakce kardiovaskulárního systému na statickou zátěž.
 • Zátěžové EKG - zátěžové vyšetření podle různých protokolů (maximální, submaximální….). Monitorace tepové frekvence, krevního tlaku, EKG, výpočet VO2 max, MET.
 • Spirometrie - vyšetření plicních funkcí, bronchospazmu po zátěži.
 • TK Holter - 24hodinové monitorování krevního tlaku v domácím prostředí, posouzení kompenzace tlaku během celého dne.
 • EKG Holter - 24hodinová monitorace EKG doma při běžné činnosti.
 • Somno check - vyšetření základních funkcí během spánku, vyšetření spánkové apnoe.
 • Echokardiografie u sportovců i pacientů.
 • ABI vyšetření - preventivní vyšetření stavu cév v organismu.
 • Nepřímá kalorimetrie - přesné stanovení klidového metabolismu.
 • Podoskop a tenzometrická deska - vyšetření poruch nohou.