Program řízené redukce hmotnosti

Program řízené redukce hmotnosti

Program probíhá v naší obezitologické ambulanci, trvá 1 rok, eventuelně dle rozhodnutí lékaře

Program řízené redukce hmotnosti

Léčbou dětské a dospělé obezity se naše klinika zabývá již více než 10 let. Používá nejmodernější trendy jak v diagnostice, tak v léčbě (například telemedicína). Program nabízí komplexní přístup k pacientovi, který se stává pro dobu kurzu spíše partnerem.

Program pro pacienty nad 18 let

V tomto dlouhodobém programu je zahrnuto celé spektrum našich činností:

Vstupní vyšetření

  • provedení laboratorních testů zaměřených na metabolické a hormonální poruchy
  • analýza složení těla na přístroji In-Body – stanovení množství tuku, svalové hmoty a dalšího, zjištění bazálního metabolismu
  • vyšetření Kanopy – nepřímé stanovení klidového metabolismu
  • základní edukace o pohybu a výživě

Lékařské vyšetření

  • komplexní vyšetření lékařem
  • provedení spiroergometrického vyšetření – zjištění reakce kardiovaskulárního systému na zátěž
  • vyšetření fyzické zdatnosti a stanovení optimální tepové frekvence pro pohybovou aktivitu

Po těchto vstupních vyšetřeních, které jsou třeba ke správném nastavení a hodnocení, následují další části řízené redukce:

Nutriční poradenství – edukace o vhodném stravovacím režimu

Fyzioterapeutické vyšetření – možnost účasti na skupinovém cvičení, lze nastavit také individuální program dle případných onemocnění pohybového systému, edukace o významu pohybové aktivity v redukci hmotnosti

Psychologické vyšetření – na oddělení klinické psychologie – motivace a řešení případných problémů spojených se změnou životního stylu

Kontroly lékařem – podle potřeby, 3x kontrola po měsíci (pokud není váhový úbytek, kurz je ukončen), následně po dalších 3 a 6 měsících, spojené s vyšetřením In-Body pro zjištění změny složení těla

Kurz trvá půl roku, eventuelně dle rozhodnutí lékaře s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Na závěr jsou provedeny laboratorní testy a spiroergometrické vyšetření pro vyhodnocení úspěšnosti redukce.

Cena programu pro dospělé:  Kč 2800,-

Program pro děti

Je možné pro děti ve věku 5-18 let.
K objednání je nutné doporučení od praktického lékaře pro děti a dorost.
 

Hubne celá rodina

Kombinace programu pro dospělé a děti. Pro přihlášení platí podmínky viz výše.