Vážení pacienti, je naší snahou stále zkvalitňovat služby, které Vám nabízíme.

Rádi bychom zkrátili čas, který trávíte v čekárně při registraci a čekáním na ošetření, proto Vám nabízíme možnost vytisknout si některé formuláře, které jsou nezbytnou součástí Vaší zdravotnické dokumentace. Vytištěné formuláře si můžete v klidu Vašeho domova vyplnit event. připravit si dotazy, které Vám rádi zodpovíme. Vyplněné a podepsané formuláře předložíte při registraci v kartotéce. Formuláře obsahují i nezbytné informace o tom, jak se na vyšetření připravit. Proto doporučujeme pozorné přečtení, pokud je Vám něco nejasné, zeptejte se osobně nebo telefonicky našeho personálu.

Rovněž v rámci  zvyšování kvality našich služeb a zvyšování komfortu našich pacientů máte od ledna 2014 možnost hradit veškeré poplatky u nás platební kartou na terminálu přímo v ambulanci. 

Podle platné legislativy pro posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu je třeba k vyšetření donést aktuální výpis ze zdravotnické dokumentace od registrujícího lékaře (Praktický lékař pro děti a dorost, všeobecný praktický lékař).

 • tento souhlas vyplňte pouze před prvním vyšetřením v naší ambulanci
 • za děti mladší 15-ti let souhlas vyplní a podepíší rodiče (zákonný zástupce)
 • pokud souhlasíte s předáním informací o vašem zdravotním stavu jiným osobám (např. TRENÉR), musí být jeho jméno uvedeno v souhlase 

Formulář ke stažení:

Souhlas s provedením spiroergometrického vyšetření

 • tento souhlas vyplňte pouze před prvním vyšetřením v naší ambulanci
 • za děti mladší 15-ti let souhlas vyplní a podepíší rodiče (zákonný zástupce)
 • pokud souhlasíte s předáním informací o vašem zdravotním stavu jiným osobám (např. TRENÉR), musí být jeho jméno uvedeno v souhlase 

Formulář ke stažení:

Souhlas s provedením zátěžové ergometrie

 • dotazník by měl být zodpovězen alespoň každý druhý rok u všech sportovců na začátku soutěžní činnosti
 • v případě, že jste na některou z výše uvedených otázek odpověděl kladně (ANO), upozorněte svého tělovýchovného lékaře 

Formulář ke stažení:

Dotazník sportovce ke zjištění potenciálně zjistitelných nemoci srdce s vysoký rizikem náhlé srdeční smrti

InBody + bodystat

 • Vyšetření s odstupem 3-4 hodin od jídla
 • 24 hodin před vyšetřením nepít alkoholické nápoje
 • 12 hodin před vyšetřením by neměla byt významná sportovní aktivita
 • vyšetření se nesmí provádět u těhotných žen a pacientů s kardiostimulátorem

Kanopy

 • Nalačno
 • 24 hodin před vyšetřením nejíst maso a masné výrobky (uzeniny)

Užít zvyklé léky a zapít neslazenou tekutinou.