Kardiovaskulární rehabilitace

Kardiovaskulární rehabilitace

Kardiovaskulární rehabilitace je komplexní multidisciplinární intervence za účelem zlepšení kardiovaskulárního zdraví. Zahrnuje nejen profesionální doporučení změny životního stylu, ale i užívání farmakoterapie ke snížení rizikových faktorů.

Nejčastější onemocnění pacientů doporučených k rehabilitaci:

  • Ischemická choroba srdeční (po infarktu myokardu)
  • Kardiochirurgická operace nebo intervence
  • Chronické srdeční selhání
  • Srdeční transplantace
  • Diabetes mellitus a metabolický syndrom
  • Ischemická choroba dolních končetin včetně stavu po operaci
  • Pacient se srdeční náhradou
  • Pacient s kardiostimulátorem, defibrilátorem

Pacienty objednáváme na základě doporučení praktického lékaře nebo jiného odborného lékaře.