Posouzení zdravotní způsobilosti

Posouzení zdravotní způsobilosti

Provádíme odborné posudky o zdravotní způsobilosti ke sportu v souladu s platnou legislativou

Doba platnosti posudku: 1 rok

Cena: Kč 800,- (osvobozeno od DPH)