Preventivní kardiologie

Preventivní kardiologie

Chcete vědět, jak Vás ohrožují kardiovaskulární onemocnění?

Měl Váš blízký příbuzný infarkt myokardu, mozkovou mrtvici nebo srdeční selhání?

 

Objednejte sebe nebo vašeho blízkého k preventivnímu vyšetření ke zhodnocení rizik na telefonním čísle 588 443 587.