Klinika tělovýchovného lékařství
Fakultní nemocnice Olomouc

MENU
Preventivní kardiologie

Preventivní kardiologie

Chcete vědět, jak Vás ohrožují kardiovaskulární onemocnění?

Měl Váš blízký příbuzný infarkt myokardu, mozkovou mrtvici nebo srdeční selhání?

 

Objednejte sebe nebo vašeho blízkého k preventivnímu vyšetření ke zhodnocení rizik na telefonním čísle 588 443 587.