Ambulantní pracoviště naší kliniky

  • Ambulance tělovýchovného lékařství
  • Kardiologická poradna včetně kardiovaskulární rehabilitace a předpisu pohybové aktivity
  • Obezitologická ambulance
  • Poradna internisty
  • Fyzioterapie
  • Konzultace s nutričním terapeutem ve spolupráci s Oddělením léčebné výživy
  • Poradna preventivní onkologie ve spolupráci s Onkologickou klinikou
  • Ambulance komplementární medicíny- akupunktura
  • Specializovaná funkční vyšetření po telefonickém objednání

Ordinační doba je v pracovních dnech: 7.30 - 11.00 a 11.30 - 15.00