#Knihatydne | Daniel G. Amen Změňte mozek, změňte tělo

22. 6. 2022
Autor je klinický neurolog, psychiatr, je autoritou ve výzkumu mozku pomocí nukleárních metod. Za svůj výzkum byl oceněn řadou cen. Ve své knize vysvětluje úlohu mozku při vzniku různých chorob a zejména obezity. V knize najdete vysvětlení, jak mozek funguje a co se děje, když nějaká část nepracuje správně.

Lidi, kteří mají potíže se svou hmotností, autor rozděluje do 6 skupin podle nálezů při vyšetření jejich mozku:
1. Kompulzivní jedlík - nutkavé jedení, úzkost, depresivní myšlenky. Často mají noční jedení, mají nízkou hladinu serotoninu.
2. Impulzivní jedlík - potíže s kontrolováním svého jednání. Mají sníženou hladinu dopaminu.
3. Impulzivně - kompulzivní jedlík - kombinace předchozích.
4. Emocionální jedlík- jedí k zahnání pocitů nudy, osamělosti, deprese. Mají snížené libido, pocity viny, beznaděje, málo energie.
5. Úzkostný jedlík - zahání pocity úzkosti, napětí, nervozity, strachu. Mají často panické ataky, nízkou hladinu GABA.
6. Adrenalinový anorektik- nadměrný stres vede k nárůstu hmotnosti.