#Knihatydne | František Koukolík. Mocenská posedlost

26. 9. 2022

Ještě jedna moc poučná kniha od Františka Koukolíka. Jste posedlí mocí? Jak se to pozná? Jak se tomu můžeme bránit? Druhé vydání této knihy přináší rozbor všech souvislostí.

 

V knize se píše o chování deprivantů čili sociálně úspěšných psychopatů. Vysoce destruktivní ofenzivní deprivant na makro úrovni je schopen na jedné straně bez zaváhání poslat na smrt, do utrpení, do války nebo do bídy obrovský počet lidí a obratem se chovat se špičkovou kultivovaností v několika světových jazycích, milovat své děti a vnoučata, být věrný svému manželskému partnerovi, pravidelně navštěvovat bohoslužby, rozjímat a zpovídat se, vystupovat před televizními kamerami v představeních pro lid, mít moralistické projevy ve sdělovacích prostředcích, a někdy i snad sám věřit tomu, co povídá (nebo propadnout dokonalé autosugesci), být mecenášem vědy a umění.V jádře osobnosti i chování těchto lidí je nahá patologická touha po moci. Patologii této touhy charakterizuje nenasytnost a neukojitelnost.

Poznáváte v tom někoho ve svém okolí?