#Knihatydne | Stephanie Brookes. Malá kniha meditací

1. 8. 2022

Minulý týden proběhla v mediích zpráva o psychickém stavu našich mileniálů, kdy v poslední době je popisováno více depresí, úzkosti a pokusů o sebevraždu. Rada psychologů ke zvládnutí tohoto psychického stavu je naučit se nějakou formu meditace. S tím Vám může pomoci tato útlá kniha, která shrnuje základní principy meditace a dává podrobný návod, jak se jednoduchou formu meditace naučit.

Meditační techniky existují staletí, jejich kořeny najdeme v různých kulturách a tradicích, kde se používají různé techniky. Mezi hlavní propagátory a autory meditace patří Buddha, který používal meditaci k uvědomování sebe sama, svého těla, myšlenek a pocitů jako prostředek k hlubšímu porozumění sobě samému. Meditace není podmíněna žádným náboženstvím ani vírou. V poslední době se objevují vědecké práce, které za pomocí funkční magnetické rezonance ukazují změny prokrvení mozku a zlepšení jeho funkce, které vzniká při praktikování meditačních technik. Tyto techniky se pak používají například v léčbě chronické bolesti nebo jako prevence demence a některých psychiatrických onemocnění. Meditaci doporučují psychologové a její provádění je velmi individuální.

Mezi klasická meditační cvičení patří meditace s „počítáním dechu“.

1.Posaďte se do pohodlné pozice, zavřete oči.

  1. Pozorně sledujte dech, jak se nadechujete a vydechujete, dech se postupně zklidňuje, Vy se uvolňujete. Pokud Vás něco vyruší, tak si toho nevšímejte.
  2. Ve chvíli, kdy budete skutečně klidní, začněte počítat dech, vždy při výdechu počítejte jedna, dvě, do deseti a pak opět zpět k jedné.