#KnihaTydne | Systém Jóga v denním životě - Paramhans svámí Mahéšvaránanda

19. 7. 2021

Není asi komplexnější kniha o józe, než Systém Jóga v denním životě, jejímž autorem je Paramhans svámí Mahéšvaránanda. Podtitul zní Harmonie těla, mysli a duše. Jak píše v předmluvě děkan tělovýchovné fakulty v Lublani, profesor Petrovič, kniha má mimořádně pedagogickou a didaktickou citlivost se zaměřením na člověka pocházejícího ze západního duchovně kulturního prostředí. Tento systém je vhodný pro každého bez ohledu na věk, vzdělání, povolání pohlaví, zdravotní situaci a kulturně náboženskou příslušnost.

K cílům „Jógy v denním životě“ patří:

 • Tělesné zdraví
 • Duševní zdraví
 • Sociální zdraví
 • Duchovní zdraví
 • Seberealizace a uskutečnění Božského v nás.

Těchto cílů můžeme dosáhnout:

 • Láskou a pomáháním všem tvorům
 • Úctou k životu, ochranou přírody a životního prostředí
 • Mírumilovným rozpoložením mysli
 • Plnohodnotnou vegetariánskou stravou
 • Čistými myšlenkami a pozitivním způsobem života
 • Tělesným, duševním a duchovním cvičením
 • Tolerancí vůči všem národům, kulturám a náboženstvím.

Jóga je bez hranic, je věčná a nekonečná.

Jóga je vědomí, které nikdy nespí, život, které nikdy neumírá, světlo, jež září navěky, v tobě i mimo tebe, bez počátku a konce.