Zdravý koloběh? Základům se můžete přiučit na Klinice tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc

11. 3. 2024

Není to tak dávno, co byla jízda na tradiční odrážecí koloběžce vnímána jako kratochvíle pro děti. Jenže časy se mění a koloběh získává stále větší oblibu nejen u široké veřejnosti, ale stává se také účinným nástrojem v oblasti rehabilitace a zdravotní prevence.

  • Obrázek 1: Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc je držitelem certifikátu opravňujícího k pořádání výukových kurzů jízdy na koloběžce.

 

Podle odborníků je totiž jízda na koloběžce zdravý komplexní pohyb, který posiluje hlavní svalové skupiny, působí na protažení svalů a celkové zlepšení držení těla a také zvyšuje kvalitu svalové koordinace.

Svou energetickou náročností přispívá k lepší fyzické kondici a funkci kardiovaskulárního systému, čímž je optimální aktivitou na podporu snižování tělesné hmotnosti.

Jako skvělá volba vychází koloběžka také při srovnání s jinými sportovními aktivitami. Například v porovnání s během výrazně šetří klouby, protože na ní nedochází k žádným otřesům. A co koloběžka a jízda na kole? I tady má koloběh jistou výhodu. Tím, že při jízdě člověk stojí, je jízda na koloběžce ideální kompenzační pohybovou aktivitou při dnešním sedavém způsobu života.

Abychom dosáhli těchto pozitivních dopadů na zdraví, je třeba dodržovat určitá pravidla.

Těm, kteří se je chtějí naučit, nabízí pomoc Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc, která nově zařazuje nácvik jízdy na koloběžce do rehabilitačních programů.

Tak co? Nechcete to zkusit? Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc je držitelem certifikátu opravňujícího k pořádání výukových kurzů jízdy na koloběžce. Rádi vás podmanivým světem koloběhu provedeme a předvedeme vám, jak se na koloběžce pohybovat, čeho se vyvarovat, jak si jízdu užít! Pokud máte zájem, pište, volejte! Tel.: +420 588 443 587, e-mail: tvl@fnol.cz.