Spiroergometrické vyšetření

Spiroergometrické vyšetření

Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru nebo běhátku

Před prováděním testu provede lékař základní vyšetření pacienta:

  • anamnéza a fyzikální vyšetření včetně antropometrických parametrů
  • zhodnocení indikace
  • vybere správný a adekvátní protokol

Po dobu testu lékař sleduje:

  • klinický stav pacienta
  • měří tepovou frekvenci, krevní tlak
  • sleduje EKG
  • saturaci kyslíku
  • ventilační a respirační parametry hodnocené pomocí rychloanalyzátorů
    (Analyzátory porovnávají složení atmosférického vzduchu a složení vydechovaného vzduchu a digitálně vyhodnocují změny plynů. Pomocí analyzátorů změříme funkční parametry - jako je maximální spotřeba kyslíku, maximální minutová ventilace, tepový kyslík, stanovíme ventilační (anaerobní) práh.)